2010. április 5., hétfő

Jelzésfestés - most már "élesben"

A Mária Út déli csoportja előző alkalommal még csak a jelzésfestés technikáját sajátította el, de ezúttal már "élesben" festette fel a jelzéseket. A felfestett szakasz Bisse községtől a Tenkes-hegyen át vezet Máriagyűdre.

A helyszín és az időpont kiválasztása nem volt véletlen: április 10-én kerül sor a Pécsi Püspökség gyalogos nagyzarándoklatára a Pécs-Máriagyűd távolságon. A püspökségi zarándoklat Bissétől a Mária Úton halad a gyűdi kegytemplomig.

A jeleket két alkalommal festette fel csoportunk három tagja. Az egyik alkalommal az időjárás majdnem megtréfált minket, ez látszik az egyik fényképen. Az utolsó fotó sajnos nem tudja azt az élményt igazán visszaadni, amiben a zarándokoknak része van, amikor fölérve a csúcsra megpillantják a kegytemplomot, háttérben a Szársomlyó csúcsával illetve (a képen nem látható) Siklósi Várral.


2010. április 3., szombat

Nagyszombat

Három őr Krisztus sírjánál. XIII. századi pergamen.

2010. április 2., péntek

Nagypéntek

Munkácsy Mihály: Golgota. Munkácsy Krisztus-trilógiája hamarosan Pécsett lesz látható a Ciszterci Rend "Nagy Lajos" Gimnáziuma dísztermében, az Európa Kultúrális Fővárosa évad egyik kiemelkedő rendezvényeként.

2010. március 18., csütörtök

A Déli Csoport a Mária Rádióban

Ma (március 18-án) este 20:00 órakor a Mária Rádió "Mária Út" című magazinműsora a Mária Út déli szakaszával foglalkozik.

A műsorban riport hangzik el Mayer Mihály pécsi megyéspüspök úrral, valamint megszólalnak a dél-dunántúli munkacsoport önkéntesei is.

2010. március 9., kedd

Az első jelzések délen

2010. február 27-én a Déli Csoport a jelzésfestés technikájával ismerkedett. Sánta Pali útmutatásai alapján, Vécsey Ani közreműködésével festettük fel a Mária Utas turistajelzéseket egy rövid szakaszon Püspökszentlászló és Hosszúhetény között, az Úti Mária kép környezetében.


2010. február 11., csütörtök

A Lourdes-i jelenés

1858. február 11-én jelent meg először Szűz Mária Lourdes-ban az akkor 14 éves Bernadette-nek. Ez a nap azóta a Lourdes-i Boldogasszony ünnepe lett, Lourdes pedig a világ egyik leglátogatottabb Mária-kegyhelyévé vált.

"ÉN VAGYOK A SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS!"

2010. február 10., szerda

Fohászok a Mária Út épüléséért

Dicsősőséges Istenszülő,
Mindenkor Szűz Mária!
Járj közben érettünk Szent Fiadnál,
árassza reánk mennyei áldását,
hogy hasznosan fáradozhassunk a Mária Út építésén
a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségére,
zarándoktársaink és felebarátaink javára!

Urunk, Jézus Kriszus Istenünk!
Magad mondád, hogy Te magad vagy
"az Út, az Igazság és az Élet"!
Add meg nekünk azt a kegyelmet,
hogy építhessük Szeplőtelen Anyád, Mária Útját,
mely vezessen mindnyájunkat az Igaz Életre,
Tisztaságos Szent Anyád,
a néked szolgáló égi erők,
és az előtted öröktől fogva kedves összes szenteid imái által!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
most és mindenkor és örökkön-örökké! Ámen!

(hagyományos görögkatolikus imádságok alapján)

Mindenható Úristen,
alázatos szívvel fordulunk Tehozzád munkánk kezdetén.
Nagyratörők céljaink, de gyarló a mi erőnk.
Kérünk ezért, minden erőnek forrása, támaszd meg gyengeségünket és tedd eredményessé munkánkat, hogy azzal, amit teszünk, a Te dicsőségedet szolgáljuk, hazánknak és embertársainknak javára lehessünk.
Add, hogy megalkuvás nélkül törekedjünk a jellemes életre, Szent Igazságodtól és a becsülettől soha el ne tántorodjunk. Ámen.

(cserkész ima)

2010. február 9., kedd

Beszámoló legutóbbi megbeszélésünkről

Csoportunk legutóbbi megbeszélését Gyertyaszentelő Boldogasszony napján tartotta, melyen képviseltette magát a Pécsi Püspökség és a Magyar Zarándokút Egyesület is.

Megállapodás született abban, hogy amely szakaszokon ez lehetséges, a Mária Út illetve a Magyar Zarándokút azonos útvonalon halad. Ahol viszont a koncepcionális különbségek miatt ez nem lehetséges, a két zarándokútvonalat mindkét szervezet mint alternatív lehetőségeket veszi figyelembe, és eképpen ajánlja a zarándok testvérek figyelmébe.

A Mária Út és a Zarándokút a fentiek szellemében a következőképpen kerül(het) kiépítésre a Szekszárd-Máriagyűd szakaszon:

Szekszárdon mindkét útvonal áthalad, de ott különválik a Mária Út és a Magyar Zarándokút:

Mária Út: Szekszárd-Grábóc-Cikó-Ófalu
Zarándokút: Szekszárd-Várdomb-Bátaszék-Ófalu

Ófalutól a két út közösen halad a következő vonalon:
Ófalu-Mecseknádasd-Püspökszentlászló-Pécs-Bisse-Máriagyűd

A Mária Út - a korábbi terveknek megfelelően - egy későbbi ütemben kiépítésre javasolja a következő alternatív útvonalat is:
Mecseknádasd-Pécsvárad-(Maráza)-Máriakéménd-Máriagyűd

Az útvonalak bejárására egy közös zarándoklat során kerül sor április hónapban. A részletekről később tájékoztatunk minden érdeklődőt.

2010. február 2., kedd

Gyertyaszentelő Boldogasszony

A mai napon emlékezik meg egyházunk Jézus Krisztus bamutatásáról a templomban. Az eseményről Lukács evangéliuma számol be:

"Mikor pedig elteltek tisztulásuk napjai, Mózes törvénye szerint felvitték őt Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr törvényében írva van: »Minden elsőszülött fiúgyermek az Úrnak legyen szentelve«, és hogy áldozatot mutassanak be, amint az Úr törvénye mondja: »Egy pár gerlicét vagy két galambfiókát«. Élt pedig Jeruzsálemben egy ember, Simeon volt a neve, igaz és istenfélő férfiú, aki várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. A Szentlélek kijelentette neki, hogy halált nem lát, amíg meg nem látja az Úr Felkentjét. Ekkor a Lélek ösztönzésére a templomba ment. Amikor szülei bevitték a gyermek Jézust, hogy a törvény szokása szerint cselekedjenek vele, karjaiba vette őt, és Istent magasztalva így szólt:

»Most bocsátod el, Uram, szolgádat
a te igéd szerint békességben,
mert látták szemeim
üdvösségedet
melyet minden nép
színe előtt készítettél,
világosságul a nemzetek megvilágosítására
és dicsőségére népednek Izraelnek.«

Apja és anyja csodálkoztak mindazon, amit róla mondtak. Simeon megáldotta őket, anyjának, Máriának pedig ezt mondta: »Íme, sokak romlására és feltámadására lesz ő Izraelben; jel lesz, melynek ellene mondanak – és a te lelkedet tőr járja át –, hogy nyilvánosságra jussanak sok szív gondolatai." (Lk 2, 22-35)

Az ünnep népi elnevezése Gyertyaszentelő Boldogasszony, mert ilyenkor kerül sor a gyertyák megáldására. Az ünnep alkalmából a rózsafűzért a következő titkokkal imádkozhatjuk:

1. akit te, szent Szűz, a templomban fölajánlottál
2. akiért egy pár gerlicét áldoztál
3. akit a jámbor Simeonnak ölébe tettél
4. akinek megjelenését Simeon a templomban hirdette
5. te világosság a pogányok megvilágosítására, és a te népednek, Izraelnek dicsőségére

2010. január 27., szerda

Ikonkiállítás Pécsett

Január 22-től február 28-ig ikonkiállítás tekinthető meg a pécsi ókeresztény Cella Septichora látogatóközpontban. A kiállítást Mayer Mihály pécsi megyéspöspök nyitotta meg, mint a "PÉCS 2010 Európa Kultúrális Fővárosa" programsorozat első nagyszabású tárlatát.
A XVII-XVIII századi bolgár ikonok Pécs testvérvárosából, Szliven városából és környékéről származnak. Információk a nyitvatartásról és kedvezményes belépők rendeléséről itt olvashatók.
Fotók: Kismányoki Károly. A kiállítás további felvételei itt tekinthetők meg: PécsKép

2010. január 23., szombat

Szűz Mária eljegyzése

A római katolikus egyház hagyományosan a mai napon emlékezik meg Mária és József eljegyzéséről. (A liturgikus reform óta nem kötelező ünnep.)


Az ünnepi rózsafűzér titkai:
- aki neked Szent Józsefet öröktől fogva jegyesednek rendelte
- akinek a kedvéért te is, Szent József is, szűzi tisztaságban éltetek
- aki megtestesülése szent titkát angyala által Szent Józsefnek kinyilatkoztatta
- aki veled és Szent Józseffel Egyiptomba futott és onnét vissza is jött
- aki veled és Szent Józseffel együtt Názáretben lakott

2010. január 11., hétfő

A Mária Út védnöke (3.):

Kocsis Péter Fülöp görögkatolikus püspök
a Hajdúdorogi Egyházmegye megyéspüspöke
a Miskolci Apostoli Kormányzóság apostoli kormányzója
Fotó: Magyar Görögkatolikus Egyház

2010. január 8., péntek

"Kisbúcsú" a Havihegyen

Mint minden hónapban, így januárban is búcsú lesz Pécsett a Havas Boldogasszony kápolnában. A miserend a következő:
12-én: 17:00 órakor rózsafűzér, majd 18:00-kor szentmise
13-án: 08:00 órakor rózsafűzér, szentmise 09:00, 12:00 és 16:00 órakor, a szentmisék között egész nap szentségimádás és imaórák magyar, horvát és német nyelven.

Fotó: Koós Miklós

2010. január 1., péntek

Szűz Mária Istenanyasága

A római katolikus egyház Kiskarácsonykor, azaz Karácsony nyolcadán, január 1-én emlékezik meg Szűz Mária Istenanyaságáról.
Az ünnep alkalmából a rózsafűzért a következő titkokkal is szokás imádkozni:
1. akinek eljövetelét a világ 4000 év óta várta
2. akinek eljövetelét a pátriárkák és az ószövetségi minden igazak hőn óhajtották
3. aki üdvünkre a mennyekből leszállott
4. akinek születésére gondosan készültél
5. akinek nagy buzgalommal és szeretettel szolgáltál

Boldog 2010. Új Esztendőt!

A Mária Út Egyesület Déli Csoportja
minden kedves olvasónak boldog Új Esztendőt kíván!

Ebben az évben - Isztambul és Essen mellett -
PÉCS viseli az Európa Kultúrális Fővárosa címet.
A kulturális évad szervezésében és megvalósításában
a helyi egyházi szervezetek, vallási közösségek is részt vállalnak,
mint például a Pécsi Görögkatolikus Egyházközség.

2009. december 28., hétfő

2009. december 26., szombat

Istenszülő emlékezete

A görög katolikus egyház Karácsony másnapján, december 26-án emlékezik meg Szűz Máriáról, mint Isten Szeplőtelen Anyjáról.
"Valóban méltó dicsérni téged, Istenszülő,
a boldogságost és szeplőtelent
és a mi Istenünknek anyját.
Ki a keruboknál tiszteltebb
és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy,
ki az Istent, az Igét
sérülés nélkül szülted,
téged, valóságos Istenszülő, magasztalunk!"
(görög katolikus imádság)

2009. december 25., péntek

Áldott Karácsonyt!


"Amikor ott voltak, eljött az ideje, hogy szüljön, és megszülte elsőszülött fiát. Pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson.

Azon a vidéken pásztorok tanyáztak, és őrizték nyájukat az éjszakában. Egyszer csak ott termett mellettük az Úr angyala, és az Úr fényessége körülragyogta őket. Nagy félelem vett erőt rajtuk.

Az angyal ezt mondta nekik: »Ne féljetek! Íme, nagy örömet hirdetek nektek, melyben része lesz az egész népnek. Ma született nektek az Üdvözítő, az Úr Krisztus, Dávid városában. Ez lesz a jel számotokra: találni fogtok egy kisdedet pólyába takarva és jászolba fektetve.«

Ekkor azonnal mennyei sereg sokasága vette körül az angyalt, és dicsérte Istent:

»Dicsőség a magasságban Istennek,
és a földön békesség a jóakaratú emberekben!«
(Lk 2,6-14)
Ave, Maria, gratia plena;
Dominus tecum:
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.

Χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία
Ο Κύριος μετά Σου,

Ευλογημένη συ εν γυναξί
και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου.
Αγία Μαρία, Μήτηρ του Θεού

προσεύχου υπέρ όλων ημών των αμαρτωλών
νυν και κατά την ώρα του θανάτου ημών.